Dit is de werkelijke bedoeling van chemtrails!

In de achtergrond wordt een oorlog gevoerd tegen een vijand die koste wat het kost onschadelijk gemaakt moet worden en zoveel mogelijk uitgeroeid.

Die vijand is de mens en daarom wordt er vanuit allerlei hoeken permanent oorlog gevoerd tegen de mensheid.

Soms komen er interessante zaken boven water die ons een inkijkje gunnen in de werkelijke agenda van wat er allemaal rondom ons gebeurt.


Eén daarvan zijn de chemtrails waar wij al jaren over schrijven. Wat hierna volgt, is een bijdrage van een lezer (dank!) die ons via een oude presentatie van NASA meevoert naar de werkelijke bedoeling van de chemische ellende die we dagelijks boven onze hoofden aantreffen en die we chemtrails noemen.

Dit deel gaat over de aardse factoren die een rol spelen bij dit alles, een volgende aflevering zal ook dieper ingaan op de buitenaardse aspecten die hier ook bij horen.

Naar aanleiding van het bericht op de Niburu site over chemtrails van 24 jan. j.l. wil ik jullie graag het volgende laten weten.

In december 2015 verscheen er een onderzoeksrapport van Kevin M. Galalae, dat haarfijn de achtergrondinformatie geeft van wat er sinds de laatste wereldoorlog op topniveau in de wereld binnen de politiek speelt en wat resulteerde in een plan voor heimelijke genocide (stille holocaust) van de wereldbevolking. Het betreft dit rapport.

Epidemiology: Open Access
The Subversion of Medicine and Public Health by International Security Prerogatives
Kevin Mugur Galalae*
Founder and Director, Center of Global Consciousness, Ayr, Ontario, Canada
Corresponding Author :
Kevin Mugur Galalae
Founder and Director
Center of Global Consciousness
Ayr, Ontario, Canada
Tel: 519-632-9437
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Received: September 22, 2015 Accepted: December 14, 2015
Published: December 21, 2015
Citation: Galalae KM (2015) The Subversion of Medicine and Public Health by International Security Prerogatives. Epidemiology (sunnyvale) 5:208. doi:10.4172/2161-1165.1000208
Copyright: © 2015 Galalae KM. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
Related article at Pubmed, Scholar Google

Visit for more related articles at Epidemiology: Open Access

In het Abstract van dit rapport schrijft hij:

Abstract

"De geneeskunde en de volksgezondheid komen in het gedrang door de hoogste echelons van de wetenschap, het bedrijfsleven en openbaar bestuur voor geopolitieke doelstellingen van internationaal samenwonen, het behoud van de hulpbronnen, milieubehoud en ontkoling, die allemaal afhangen van de ontvolking.

Onder het mom van de reproductieve gezondheid zijn onvrijwillige sterilisaties in ontwikkelingslanden over de hele wereld uitgevoerd door middel van vervalste vaccins, terwijl in de ontwikkelde wereld griepvaccinatie programma's het immuunsysteem verzwakken van de ouderen en ambtenaren om de levensduur te bekorten en overheden in de laatste fase van de demografische transitie te behoeden voor onbetaalbare verplichtingen voor gezondheidszorg en pensioenregelingen.

Hormoon-ontregelaars, opgenomen in de basiselementen van het leven tegen veronderstelde cariës om dat te voorkomen, ondermijnen chronisch het menselijk voortplantingssysteem om het totale vruchtbaarheidscijfer van elk land tot op vervangingsniveau te verlagen.

In de naam van duurzame ontwikkeling, experimentele afvang- en opslag-methoden, evenals zonnestralingsmanagement methoden verdubbelen als wapens tegen de levensduur, door het onderwerpen van miljarden mensen aan onnatuurlijk hoge blootstelling aan zware metalen, zodat de wereld voor de ontkolingsdoelen wordt aangepakt vanuit twee richtingen, door vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer en het verhogen van morbiditeit en mortaliteit onder de algemene bevolking voor proactief lagere toekomstige emissies.

Armoede en honger worden gebruikt als fronten voor de inzet van GMO-gewassen die ogenschijnlijk de opbrengst verhogen, de voeding verbeteren en minder meststoffen en pesticiden vereisen, maar die in feite misbruik maken van de nieuwste voordelen van de biotechnologie om subfertiliteit, immuundeficiënties en misoogsten te veroorzaken en dus leiden tot verlaging van de populatie door geboorten te beperken en het verhogen van de sterfgevallen. Tenzij gestopt, zal deze opgezette genocide de genetische en intellectuele begaafdheid van de mensheid beschadigen en binnen 20 jaar de ineenstorting van de bevolking veroorzaken, de periode waarin de incidentie en de ernst van de niet-overdraagbare ziekten exponentieel zullen groeien, ondanks investeringen in de gezondheidszorg en medische doorbraken. Alleen een politieke oplossing kan onze gezondheid als individuen en als een beschaving herstellen."

In 2013 is er op de site van de NASA door Deborah Tavares een power point presentatie ontdekt die dateert uit 2001 en dat inzicht geeft over de denkwijze, visie en inzicht van wat wij de Geheime Regering (Shadow Government) en haar Deep State kunnen noemen.


Hieronder enkele schermafdrukken van de presentatie die Kevin Shipp heeft gegeven over de organisatie van deze schaduwclub.
De NASA power point presentatie;

De presentatie (Future Strategic Issues/Future warfare ca 2025) is opgesteld door Dennis Bushnell, de belangrijkste NASA-wetenschapper in het Langley Center en het werd in Juli 2001 gebruikt voor een presentatie. Op de NASA: The End Of Mankind "Leaked Document" | Josey's Libertarian Page wordt door Deborah Tavares uitleg gegeven van waar de presentatie over gaat, de gevolgen voor de wereld en met name voor de wereldbevolking.

Het is een zeer verontrustende visie die kan worden gezien als een aanzet om de echte evolutie van de Mens naar een zijspoor te dirigeren, een doodlopende weg. De echte evolutie is ascensie, maar zou door de plannen van deze psychopaten volledig in de wielen worden gereden als er niet van buitenaf door hogere machten werd ingegrepen Dit is ook gebeurd, maar heeft haken en ogen en daarom ligt er voor ons mensen op Aarde nog het nodige te doen.

In het plan van de elite speelt Transhumanisme een belangrijke rol, maar de wakkere burgers van de wereld hebben een taak om daarin tegengas te geven, zodat we op het pad van een echte evolutie blijven. Laten we ons nu eerst maar op de chemtrails concentreren, want het is als onderdeel van dat NASA-plan een alles omvattende bedreiging.

De chemtrails dienen een meervoudige agenda, maar het minst het tegengaan van de opwarming van de Aarde, wat wel als verkoopargument voor het grote publiek wordt gebruikt als er opmerkingen over komen. Bovendien wordt de atmosfeer extra volgepompt met CO2 door het intensieve chemtrailverkeer en als je veel waarde hecht aan het terugdringen van de CO2-uitstoot kies je niet voor zo'n oplossing. Bovendien wordt de ozonlaag ernstig aangetast door de aerosols. Verder wordt aangevoerd dat geo-engineering nodig is en als we het ACDC-"America Cools Down on Climate" project van de VS kijken, dat in 2013 officieel door Obama bekend werd gemaakt voor het manipuleren van de straalstroom, om deze naar een meer zuidelijker traject tijdens de winter, naar een polaire vortex te buigen die intense sneeuwstormen zou kunnen creëren om de droogte in de VS te bestrijden, dan heeft het in de VS extreem weer opgeleverd.

De presentatie noemt een scala van methoden en middelen om hun visie te realiseren. Op pagina 9 noemen ze de nadelen van mensen (wat ze zelf ook zijn, maar dat wordt kennelijk over het hoofd gezien, of ze spreken uit hoofde van een buitenaardse partij of denken dat op het moment dat er vrijwel geen mensen meer zijn, dat hun bewustzijn op een machine/robot wordt overgezet).

Op pagina 93 spreken ze bijvoorbeeld over;
- gevangenneming, martelen van burgers (waarschijnlijk zijn de FEMA kampen in de VS onderdeel van dit plan) op wat zij noemen het prime time moment.
- Vervolgens worden verschillende vormen van terreuraanslagen als middel genoemd en het "neerhalen van de kritieke infrastructuur".
- Ernstige PSY-war als middel
- het gebruik van EMP (elektromagnetische puls)
- Stralingsfrequenties tegen onze hersenen et cetera
- hebben het over het CNN-syndroom exploiteren. (CNN is het netwerk, de nieuwsmedia-netwerkpropaganda-machine en werd opgezet door de CIA.)

Op pagina 66 wordt er zeer minderwaardig over de mens gesproken, over de menselijke beperkingen en menselijke nadelen. Mensen zouden te groot zijn, te zwaar, te zachtaardig, te langzaam, zowel fysiek als mentaal, en dat ze enorme logistieke treinen nodig hebben, wat betekent dat het te veel geld kost om ze te onderhouden, en dat mensen snel in waarde (hun waarde, de waarde die zij eraan hechten) dalen.

Alles wordt bekeken vanuit een kapitalistisch perspectief (wat inhoudt dat iemand meer neemt van zijn medemens dan teruggeeft, zo ontstaat winst en dat is in principe een hoofddoel van alle personen achter commerciële organisaties) en om de efficiency te verhogen moeten mensen worden uitgefaseerd en robots worden ontwikkeld. Het proces is al gaande. Daarom wordt op pagina 2 gesproken over "The 'Bots, 'Borgs & Humans Welcome You to 2025 AD".

Wat ze dan onder Humans verstaan is het restant dat voor hen dan nog bruikbaar is en dat zij, de mondiale elite die bij dit plan betrokken zijn, kennelijk onsterfelijkheid hebben bereikt. Ze hebben onze hersenen al in kaart gebracht en denken een menselijk brein te kunnen overbrengen op machines.

En nu komen we op een van de hoofddoelen van de chemtrails

- Ze praten ook over micro-stof als een wapen. Ze zeggen dat dit gemechaniseerde stof van micronformaat, dat wordt gedistribueerd als een aerosol, wordt ingeademd in de longen, het stof boort mechanisch in het longweefsel en voert verschillende pathologische missies uit. Het is een compleet nieuw type oorlogsvoering en ze vinden dat het legaal is. En zo bewerken ze de wereldbevolking. En daaraan werken alle lokale regeringen al snurkend slaafs mee, met misschien enkele uitzonderingen, die dan op de lijst staan om te worden aangevallen en uitgeschakeld.
- Zo praten ze over het gebruik van frequenties in oorlogsvoering. Toepassing van bijvoorbeeld de slimme meters (smart meters) die over de hele wereld worden ingezet, ter vervanging van onze elektriciteitsmeters, ook de vervanging van alle gasmeters en onze watermeters en dat die gekoppeld zullen worden met onze voedselvoorziening, wanneer ze de a-valuta en de emissierechten voor energie laten instorten, die zullen allemaal worden beheerd via het meetsysteem.
- Het gebruik van lage frequenties, microgolffrequenties, floats in Air currents en wat ze gaan doen met alle mensen aan het oppervlak van deze planeet. Wij zijn de vijand! En ze zeggen dat 100 procent van de menselijke populatie door deze frequenties zal worden beïnvloed (zijzelf dus ook). Sommigen zijn de kanaries in de kolenmijn, een term die ze al hebben gebruikt omdat mensen als vliegen zijn gevallen. Mensen ervaren allerlei gezondheidsproblemen. Over het algemeen begint het met oorsuizen, hartkloppingen, huiduitslag, onvermogen om 's nachts door te slapen. En wat ze dan doen is dat ze onze immuunsystemen blokkeren met frequenties.

Een van de bekende ziektes is de Morgellons disease. (Hoe deze ziekte te bestrijden is te zien in deze op Youtube video)

Kortom; het is de agenda van de anti-christ en voortzetting van het NAZI-rijk.

Try to solve the new Formula Cube! It works exactly like a Rubik's Cube but it is only $2, from China. Learn to solve it with the tutorial on rubiksplace.com or use the solver to calculate the solution in a few steps. (Please subscribe for a membership to stop adding promotional messages to the documents)

© De Bataafsche Courant

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
woensdag 26 januari 2022

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://wappiesnappie.nl/

Laatste bezoekers