file De visie van het Oosten op het Taliban regime.

08 sept 2021 10:11 #1
Een stukje voorgeschiedenis, kan je eventueel overslaan, en hoe de Taliban gezien word in het Oosten.
In de zevende eeuw bvb mochten vrouwen al eigendom hebben, en beheren.
In de VS is dat pas in de 19de eeuw begonnen.
Nu zijn ze wat achterop geraakt.
Verder, het bedekken van het haar, dat moeten Joodse vrouwen doen, en dat is daaruit overgenomen.
Interessant om eens een niet haatdragende VS visie te lezen.
Ook word, terecht, verwezen naar de extreme en conservatieve houding in Saoudi Arabie tov vrouwen.
Daar hoor je niet over in het westen, dat weten ze daar ook wel.
Maar de Arabieren spenderen hun kapitaal bij ons, Budgetten voor vele ,Spaanse voetbalteams, en Franse, britse... om er maar een uit te pikken.
Wielrennen, bvb team VAE.
TTCT - Wat is het verschil tussen de Taliban deze keer in vergelijking met 20 jaar geleden, en wat is de essentie van de sharia?De islam heeft nu 1,8 miljard volgelingen in de wereld, van de heuvels van Centraal-Europa, Bosnië tot de graslanden van Centraal-Azië, Kazachs, van de zeeën van Indonesië tot de woestijnen van Noord-Afrika, Marokko, verspreid over 15.000 km, inclusief honderden etniciteiten en duizenden van etnische groepen gedurende 14 eeuwen. 
Het is het geloof van een eenzame stad met rotsachtige heuvels of een uitgestrekte delta van een prachtige dynastie, dus er zijn veel nuances, vermengd met de bestaande culturen en overtuigingen van verschillende volkeren. 

Op sommige plaatsen komt de boodschap van de islam door het zwaard van verovering, er zijn plaatsen door handel, veranderend met het klimaat en veranderend met historische perioden en omstandigheden. 

Het is begrijpelijk dat in Afghanistan, hoewel 99,7% van de bevolking moslim is, de Taliban slechts een van de vele versies van de islam hier is. 

De Taliban zijn de Pashto, de meest bevolkte etnische groep in Afghanistan (42%, of 15 miljoen), en de op een na grootste etnische minderheid over de grens in Pakistan (respectievelijk 15% en 43 miljoen). 

De soennitische moslimsekte van de Taliban behoort tot de Hanafi-canon, die aan het eind van de 19e eeuw in India is ontstaan. Politiek gezien was het de Deobandi "naar de bron" moslimbeweging tegen het Britse rijk. 

Toen de Sovjet-Unie troepen naar Afghanistan stuurde, als het om de Taliban ging, noemden de westerse media de sharia niet, maar noemden de Mujahids (moslimsoldaten van het geloof) "soldaten van vrijheid". 

Het moet gezegd worden dat dit een grote overwinning was voor het westerse blok, omdat de oorlog in Afghanistan heeft bijgedragen aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Sharia en vooroordelen

Sharia is de canon van de islam en betekent simpelweg "de weg" of "de weg". 

Het is deels gebaseerd op het jodendom, want zoals we weten, is de islam de derde versie van de monotheïstische Abrahamitische religie in het Midden-Oosten: het jodendom, het christendom en de islam.

Voor moslims zijn het Oude en Nieuwe Testament de heilige boeken en de joodse engelen vanaf Abraham zijn de islamitische engelen, net zoals Jezus Christus de engel van de islam was vóór Mohammed, de laatste engel. 

Zo werden joodse taboes doorgegeven aan de islam, zoals het feit dat vrouwen hun haar moeten bedekken.

Op een keer op het vliegveld in Houston, Texas, schudde mijn 10-jarige zoon zijn vader zachtjes door elkaar en zei dat er achter hem een ​​groep islamitische maar Aziatische vrouwen was. Ik draaide me om en zag dat het een groep Vietnamese katholieke nonnen was! 

Het uniform van een christen of een jood lijkt veel op dat van de islam omdat het uit dezelfde regio komt. Naar Maleisië of Nigeria gaan is natuurlijk anders. 

Hetzelfde geldt voor de boerka's die Afghaanse vrouwen dragen. De islamitische wet is niet zo verplicht, het is gewoon Pashto-gebruik.

Een ander verhaal, in 1969 bij BNP Bank in Parijs, Frankrijk, mijn moeder was verrast omdat toen ze een rekening opende, ze om goedkeuring van haar man werd gevraagd! 

De islam en de islamitische wet sinds de 7e eeuw hebben vrouwen toegestaan ​​om hun eigen bezit te hebben en te beheren, dat bij echtscheiding wordt meegebracht. Mensen denigreren vaak dat het 'kopen' van een moslimvrouw twee kamelen kost. 

In feite is dit het eigendom dat de bruidegom de bruid als zijn eigendom moet geven wanneer hij terugkeert naar het huis van zijn man. De dag dat ze afscheid nam, als het zich vermenigvuldigde, werd ze meegenomen. 

In het islamitische recht uit de 6e eeuw hebben vrouwen het recht op eigendom en erfrecht. De Amerikaanse wet staat het toe sinds... 1839 in Mississippi. In 1848 stond de staat New York vrouwen toe eigendommen te bezitten. In dit opzicht loopt de Amerikaanse wet 1200 jaar achter op de sharia.

In Mekka, een bloeiend handelscentrum dat bekend staat als een 'landhaven', trouwde een 40-jarige weduwe met een 25-jarige man die een werknemer van haar bedrijf was. 

Hij is 15 jaar jonger dan zij en zal 25 jaar alleen bij haar blijven tot ze sterft. Haar naam is Khadija en zal de eerste volgeling van de islam zijn wanneer haar man op 40-jarige leeftijd een bericht uit de hemel ontvangt en de profeet van de islam, Mohammad, wordt.

De islam kwam van een internationaal kruispunt, dus het handelsrecht was in die tijd zeer ontwikkeld en beïnvloedde zelfs het Britse recht in de toekomst, en vervolgens indirect het Amerikaanse recht. 

Mohammad bezorgde vroeger goederen voor zijn vrouw naar Palestina aan de Middellandse Zeekust. Toen de islamitische koopman uit India later naar Maleisië kwam, zorgde de strikte en effectieve islamitische wet ervoor dat de lokale kooplieden zich bekeerden, omdat het contract enkele duizenden kilometers verderop werd gerespecteerd tussen twee mensen die elkaar niet kenden.

Na de rijke klasse was het de beurt aan de heersende klasse om zich te bekeren, en tenslotte aan hun onderdanen. Op die manier bereikte de islam Zuidoost-Azië. 

De uitbreiding van de islam is dus ook te danken aan de sharia, in de eerste plaats door de gelijkheid van alle gelovigen als 'broeders' voor de Allerhoogste. Dit is niet onbelangrijk als je geboren bent in de eeuwige kaste-samenleving van het hindoeïsme en je je alleen tot de islam hoeft te bekeren om aan de slavernij te ontsnappen.

De islamitische wet heeft ook andere positieve aspecten, zoals 'zakat', een jaarlijkse liefdadigheidsbelasting die gelijk is aan 2,5% van het vermogen. De belasting aan het einde van de ramadan is 4 handenvol (2 handen) voedsel voor de armen. 

Tegenwoordig hebben supermarkten in Turkije bijvoorbeeld allemaal voedselgeschenkdozen van 5 dong, 10 dong, afhankelijk van hun vermogen. Klanten die naar de markt gaan, kopen 10 of 100 pakjes, brengen ze om te verspreiden, brengen ze naar de moslimtempel voor distributie, of betalen en vragen de supermarkt om ervoor te zorgen.

Bovendien is de laatste persoon die liefdadigheidshulp nodig heeft volgens de wet van de islamitische zakat de dakloze reiziger. Deze wet werd in de 7e eeuw ingesteld in de context van woestijnreizen, maar tegenwoordig kun je in moslimlanden blanke westerse toeristen ontmoeten die op straat staan ​​te bedelen om geld met borden Ik wil naar Australië, Duitsland, Rusland .. . 

Er zijn ook veel mensen die geld geven omdat het de sharia naleeft. In de moderne tijd is het een ander sharia-taboe dat de financiële ontwikkeling belemmert, namelijk het niet mogen lenen van geld tegen rente, wat de 'islamitische banken' ertoe aanzet een manier te vinden om het te omzeilen.

Tijden zijn anders

Maar inderdaad, als de islamitische wet, bijvoorbeeld voor vrouwen, gedurende vele eeuwen ruimdenkender is geweest dan het Westen, is het in de 20e en 21e eeuw achterop geraakt. De Taliban wordt beschouwd als de meest achterhaalde beweging en wordt elke dag genoemd door de westerse media. 

Over de meest klassieke en strikte toepassing van de sharia, Saoedi-Arabië, hebben ze echter weinig te zeggen. Het land staat sinds 2018 alleen mensen toe om muziek te kijken, te zingen en films te kijken, en worstelaars sinds 2014. 

Vóór 2019 moesten vrouwen overal voogden hebben en mochten ze zelf geen paspoorten of identiteitskaarten of papieren van de burgerlijke stand aanvragen. Tegenwoordig moeten Saoedische vrouwen nog steeds toestemming van hun vader krijgen om te trouwen om te trouwen, en ze mogen sinds 2018 in nieuwe auto's rijden.

Maar als dat zo is, waarom lezen we dan alleen over de harde sharia van de Taliban, ISIS of Iran, en noemen we zelden Saoedi-Arabië? De eerste is omdat deze bewegingen tegen het Westen zijn. 

Anti-Amerikanisme is iets anders dan pro-Amerikanisme. De tweede is omdat de Saoedi's geld hebben. Daarentegen werd het totale fonds van de Taliban-beweging vorig jaar geschat op 1,6 miljard dollar, gebruikt om tweedehands sandalen met bandjes te kopen, omdat ze geen oude sandalen met intacte bandjes kunnen kopen.

20 jaar later is de situatie anders. De Taliban zijn niet langer naïef, maar nog steeds vol religieuze idealen en fanatici. 

Ze kwamen weer aan de macht in een land dat relatief stabiel en welvarender was dan voorheen, hoewel volledig afhankelijk van buitenlandse hulp. 

Zoals een regionale deskundige professor in de Verenigde Staten opmerkt: “[De Taliban] zijn nu even bedreven in liegen als Barack Obama, en geloofwaardiger dan Donald Trump, Boris Johnson en Emmanuel Macron samen” (Hamid Dabashi, Columbia University) ).

Het lijkt erop dat deze keer de Taliban moeten veranderen en zijn veranderd. Ze zeggen dat ze onderhandelen om een ​​regering te creëren die alle etnische groepen en facties omvat, inclusief voormalig president Hamid Karzai en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van het vorige regime, zei het. 

Met de Verenigde Staten hielden ze in ieder geval hun woord om de evacuatie te laten doorgaan tot 31 augustus en hielden ze ook de beveiliging rond de luchthaven van Kabul. Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat een terugtrekkend leger werd beschermd door de vijand voor een veilige evacuatie! 

De bomaanslag van 26 augustus waarbij 13 Amerikaanse soldaten en 168 Afghanen omkwamen, was een actie van de ISIS-K-verzetsgroep. Zonder de Taliban voor veiligheidssamenwerking zou ISIS-K nog meer rampzalige gevolgen hebben gehad voor de VS!

Wat vrouwen betreft, hebben de Taliban hen tijdelijk bevolen om thuis te blijven en niet te gaan werken "omdat Taliban-officieren niet zijn opgeleid in de behandeling van vrouwen". 

Dit moet moeilijk zijn, want niet alleen de Taliban-soldaten, maar alle anderen, hun hele leven van onderwijs is nog niet af. De leiding zei echter dat het onderwijs voor vrouwen zal worden gehandhaafd, in de vorm van een aparte school voor meisjes met vrouwelijke leraren.

De versie van 1996 - 2001 van de Taliban is erg streng en verbiedt muziek, zelfs foto's ophangen en foto's maken. Het verhaal dat destijds de leider van de beweging, geestelijke Omar, naar Pakistan ging voor een ontmoeting met de ISI-inlichtingendienst, de oprichter en sponsor van de beweging. 

Toen hij de vergaderruimte binnenkwam, wees Omar naar de muur en vroeg: "Wie heeft de foto hier laten hangen?". ISI moest voorstellen: "Nee meneer, dit is een foto van Ali Jinnah". 

Deze meneer Jinnah is de grondlegger van Pakistan, elke overheidsinstantie heeft zijn foto in het hele land. Maar in 2021, twee dagen na de overname van het presidentiële paleis, verscheen een Taliban-leider op de commerciële tv-zender Tolo om een ​​interview te geven aan een vrouwelijke verslaggever. 

Ze verliet het land op 26 augustus, maar misschien als deze openheid voortduurt, zal de volgende opname van het Thuy Nga-programma in Kabul zijn!

Het laatste jaar dat de Taliban regeerden vóór 2021, in 2000, bedroeg de export van Afghanistan 166 miljoen dollar. In 2020 is dit cijfer nog steeds slechts 788 miljoen USD. 

De door de Verenigde Staten opgerichte regering is volledig afhankelijk van het buitenland: 42,9% van het BBP en 80% van het budget is extern, 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, 25% van de werknemers verdient minder dan 2 USD/dag , en het werkloosheidspercentage is 12%, om nog maar te zwijgen van de 350.000 man sterke "gewone" strijdmacht, die nu is ontbonden. 

Toen de Taliban in 1994 opkwamen, veroverden ze snel 80% van het grondgebied. Ze waren schoon en vielen de mensen niet lastig of pestten ze niet zoals andere groepen, waardoor ze veiligheid en stabiliteit brachten, ten koste van streng zijn op het gebied van religie, wat mensen in die tijd accepteerden.
09 sept 2021 00:56 #2
Super geschreven!!
Mods: Lexie026RonaldGEERTVB

Favorieten

  • Geen berichten om weer te geven.

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers