file Nieuwe wetgeving rond desinformatie in Rusland.

05 mrt 2022 17:18 #1
Rusland voert wetswijziging in waarmee mensen tot 15 jaar gevangenisstraf (waarschijnlijk Gulag) kunnen krijgen voor het verspreiden van valse informatie over de militaire operatie in Oekraïne. Wederom een blijk van het totalitaire regime van Poetin.

www.gazeta...593309.shtml

Inloggen

05 mrt 2022 21:54 #2
Er zoekt iemand een stok, da's duidelijk.
Voor verspreiden van valse informatie alleen tot max 3 jaar, en dan nog waarschijnlijk alleen bij recidivisten.
Er kunnen verzwarende omstandigheden zijn die de straf verhoogt voor mensen in functie.
Als de militairen dit opzettelijk doen bvb kan je dit gelijk  stellen met landverraad.

De wijzigingen voorzien in de volgende sancties:
- voor de vervaardiging van vervalsingen en de verspreiding ervan - tot drie jaar gevangenisstraf ;

- als de activiteit wordt uitgevoerd met behulp van de officiële functie, in een groep of via internet - van 5 tot 10 jaar gevangenisstraf ;

- als de distributeur weet dat de informatie vals is en dit heeft geleid tot "maatschappelijk gevaarlijke gevolgen" - tot 15 jaar gevangenisstraf .

Op dit moment bevat het Wetboek van Strafrecht de artikelen 207 (bewust valse aangifte doen van een terroristische daad), 207.1 (openbare verspreiding van informatie over omstandigheden die het leven en de veiligheid van burgers bedreigen) en 207,2 (openbare verspreiding van willens en wetens valse maatschappelijk belangrijke informatie die ernstige gevolgen had).
Daar zijn alle landen over an het debatteren, ook bij ons in België.
Bewust desinforatie verspreiden om schade toe te brengen zal niet lang meer ongestraft blijven.
Men kan overgaan tot geldboetes, gemeenschapsdienst of mogelijk zelfs gevangenisstraffen maar dat wordt nog besproken in onze regeringen.
België heeft dus straks een totalitair regime neem ik aan.www.google...YJIUXcXZyTxB

6-493/1 – 2018/2019
I. vraagt de regeringen van de Gemeenschappen :
1) gemeenschappelijke ontmoetingen te organiseren 
met actoren van de onderwijswereld, academici die 
gespecialiseerd zijn op het gebied van de media en de 
pedagogie, mensen uit het maatschappelijk middenveld, 
tussenpersonen uit het verenigingsleven, journalisten en 
politieke vertegenwoordigers van de Gemeenschappen. 
Het doel is overleg tussen de Gemeenschappen om er-
varingen en praktijken uit te wisselen om de bestaande 
tools te ontwikkelen, om burgers van alle leeftijden 
concrete middelen te bieden om de desinformatie te 
bestrijden. Het zal dan ook belangrijk zijn op het niveau 
van het formele onderwijs te handelen, maar ook op 
het niveau van de informele vorming (sociaal-culturele 
verenigingen, media, musea, bibliotheken, organisaties 
ter bestrijding van armoede, jeugdorganisaties, enz.) 
om zoveel mogelijk mensen te bereiken ;
2) aandacht te hebben voor de toekomst van de 
persuitgevers en de journalisten, en daarbij zowel oog 
te hebben voor de klassieke nieuwsmedia als voor de 
nieuwe media, die garant staan voor een zo objectief, 
professioneel en onafhankelijk mogelijke behandeling 
van de informatie. De strijd tegen desinformatie gaat 
ook gepaard met de ondersteuning van kwaliteits- en 
onderzoeksjournalistiek ;
II. vraagt de federale regering :
1) een overlegronde te organiseren tussen de ver-
schillende actoren uit de gerechtelijke, journalistieke, 
universitaire en pedagogische sectoren om te onderzoe-
ken hoe de huidige wetgeving kan worden uitgebreid 
om de beteugeling van desinformatie efficiënt aan te 
pakken zonder de vrijheid van meningsuiting in het 
gedrang te brengen ;
2) de voortzetting van de werkzaamheden op het 
niveau van de Europese Unie aan te moedigen om meer 
efficiënte instrumenten te ontwikkelen ter bestrijding 
van de verspreiding van desinformatie door ook de be-
staande banden tussen overheden en sociale netwerken 
te bestendigen ;

III. vraagt de verschillende regeringen :
1) door middel van diverse campagnes over het ver-
schijnsel desinformatie de burgers te blijven informeren 
en bewustmaken door het lanceren van campagnes die 
samen met tussenpersonen (sociaal-culturele vereni-
gingen, media, musea, bibliotheken, organisaties ter 
bestrijding van armoede, jeugdorganisaties, enz.) en 
het maatschappelijk middenveld georganiseerd worden.
12 februari 2019


Inloggen

Mods: RonaldGEERTVB

Favorieten

  • Geen berichten om weer te geven.

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers